ШКОЛА ПО БОЙНИ ИЗКУСТВА

чоуа

Всеки има дух, който трябва да усъвършенства, тяло, което трябва да тренира и път, който да измине.

– Морихей Уешиба

възрастови групи

baby айкидо

За деца между 4 и 6 години. Обучението по айкидо за най-малките е система за общо физическо изграждане и възпитание.

Айкидо за деца

За деца между 7 и 12 години. Разработена е специална методика, по която се работи с децата от тази възрастова група.

юношеска школа

12 – 18 години. При децата в тази възраст настъпва преоценка на интересите, тя е едно преходно ниво към по-сериозно навлизане в тайните на Айкидо.

жени и мъже

Жени и мъже от всички възрасти и във всякакво физическо състояние могат да тренират Айкидо и да намерят себе си в атмосферата на бойните изкуства.

зали

Повече информация относно тренировките по Айкидо и Джу Джицу, можете да получите в секция “Зали”