АЙКИДО за деца


7-12 ГОДИНИ

Разработена е специална методика, по която се работи с децата от тази възрастова група. Целта на тези групи е да се обърне внимание на децата жадни за движение, да се обогати тяхната физическа култура и да се запознаят с начина за поведение в зала по бойни изкуства, като се докоснат до специфичната атмосфера и дисциплина.

Залата по  бойни изкуства има свои характерни особености, престоят там е свързан със сериозна дисциплина, усърдие, упоритост. Детето трябва да привикне към атмосферата, която се крепи на реда и уважението.

Самият тренировъчен процес включва в себе си усвояването на един нов набор от  физически упражнения и норми на поведение. Обучението е насочено, така че на детето да се осигури една добра обща физическа култура; натоварванията са дозирани спрямо възрастта, като в повечето случаи задачите се изпълняват под формата на игра, което способства за  безпроблемното им усвояване от децата и за постигане на желания ефект.

Специфичната екипировка, характерна за бойните изкуства  изгражда у децата грижата за спретнатия им външен вид, след влизането си в залата те стават самостоятелни и това да са облечени правилно и спретнато е тяхна задача. Детето трябва да привикне да се грижи за дрехите и вещите си. Обличането престава да бъде проблем за него.

Паралелно с усвояването на този нов свят от правила и движения децата влизат в досег с ценностите и традициите на изтока пречупени през призмата на бойните изкуства – уважението към партньора, почитането на Учителя – в залата, родителя в дома.

Практикуването на техниките става винаги с партньор – детето свиква да работи в колектив, да помага и напътства ако се налага, да не бъде твърде гордо и да приема съвети и забележки.

Всеки път пристъпвайки в залата с усещането, че му предстоят приятни и важни моменти, детето свиква да разпределя своето време правилно, така че освен уроците, които задължително трябва да е научило и да е подготвило домашните да остане време и за занимания по АЙКИДО.