юноши


12-18 ГОДИНИ

При децата в тази възраст  настъпва преоценка на интересите и желанията. Това е едно преходно ниво към по-сериозно навлизане в тайните на Айкидо и Джу Джицу. Тези, които продължават своето обучение вече са част от един граден с години колектив, към който се чувстват съпричастни. Участват в организираните спортни лагери и международни технически семинари, където повишават своите умения. Важен елемент в тази трудна и преходна възраст е вече създадената среда, където те общуват и се изявяват. Практикуващите са част от общество, което ги възпитава и предпазва от „изкушенията“ на улицата.

Тази  възраст е и един своеобразен вододел. Част от тях опознали добре атмосферата на айкидо продължават, други се отдават на други свои влечения и наклонности. Спокойно може да се твърди, че времето прекарано в началния курс по Айкидо и Джу Джицу (5-1 кю) развива практикуващите деца, като едни личности с богата обща физическа култура и чудесни адаптивни способности за навлизане и изява и в други спортове. Включените в учебната програма от този период спортно забавни игри, излетите сред природата, посещението на интересни исторически забележителности из България, запознаването с традициите и духа на изтока ги прави едни толерантни към други култури и отворени за общуване млади хора.

Важен фактор  през целия този период на обучение е личната изява на детето. За младите практикуващи е изключително важно те да усещат, че са  ценени от останалите. За да може това нещо да стане факт, е необходима изява, където да могат да покажат какво са научили. Важните събития в подготовката и изявата на децата са изпитите – силно емоционални и вълнуващи и за деца и за родители моменти. Цвета на колана  се превръща в мотив и желание за тренировка. Чрез него те се утвърждават в колектива, доказват се и заемат своето място.

Друга важна форма за изява на децата това са редовно провежданите демонстрации, като се стремим те да имат изява, която да ги мотивира.